An anti-adhesive detergent for bitumen / asphalt also can be used as tar remover

Granulowane włókna celulozowe na bazie lepiszcza asfaltowego.

Koncentrat włókien celulozowych.

ANTROCELBOND® jest ekologiczny dodatkiem adhezyjnym poprawiającym przyczepność asfaltu do kruszywa, stosowany przy produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gorąco i zimno.