Firma Antrocelas JSC rozpoczęła działalność w 2000 r. wraz z wprowadzeniem na rynek swojego pierwszego produktu – włókna celulozowego do asfaltowego betonu (Antrocel – P). Następnie firma rozszerzyła ofertę o granulat celulozowy (Antrocel – G) i katalizator przyczepności do bitumenu (AntrocelBond). W tej chwili Antrocelas to uznana marka na rynku budownictwa drogowego, ceniona za jakość produktów i wyjątkowo ekologiczny katalizator przyczepności. Codziennie poszukujemy nowych sposobów, aby rozszerzyć naszą ofertę, stworzyć nowe produkty i znaleźć nowych partnerów.

Używając włókien Antrocel zbudujesz najwyżej jakości drogę z mastyksu asfaltowego. Nasze produkty zabezpieczają mieszankę przed rozsegregowaniem i plamieniem lepiszcza asfaltowego.

AntrocelBond poprawi właściwości adhezyjne lepiszczy asfaltowych. Użyty razem z włóknami Antrocel G lub Antrocel P będzie wymagał zastowoania większej ilości kruszywa i mniej lepiszcza asfaltowego, by wykonać perfekcyjną drogę.

Opracowane w najtrudniejszych warunkach – umożliwiaj utrzymanie wysokich standardów. Nowoczesny beton asfaltowy jest odporny na korozję, deformacje termiczne i niską temperature.